Straupes Labumi
Pievienots: 15.02.2015

Ziemas sporta spēļu nolikums

 

Mērķis un uzdevumi

  • Veicināt veselīgu un aktīvu laika pavadīšanu brīvā dabā.
  • Dot iespēju ikvienam Pārgaujas novada iedzīvotājam piedalīties Ziemas olimpiādē.
  • Lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku un krāt spēkus ikdienas darbam.
  • Popularizēt ziemas sporta veidus.
  • Noskaidrot ziemas sporta olimpiādes labākos sportistus(es) un komandas Pārgaujas novadā.

Vieta un laiks

Ziemas sporta olimpiāde notiks 2015.gada 21. februārī plkst.9.00 reģistrācija hokejam (iepriekšējā pieteikšanās pa tel.nr.28328717 vai 21.02.2015 līdz plkst 8.30),plkst 10.00 sākas pārējās disciplīnas. Informācijas punkts Straupes estrādē.

Organizatori

            Ziemas sporta olimpiādi organizē biedrība „Straupes jaunieši” un SK „Pārgauja”.

Dalībnieki

            Sporta svētkos aicināti piedalīties Raiskuma, Stalbes, Straupes pagastu iedzīvotāji un citi sportotgribētāji. Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību, ko apliecina ar parakstu komandas pieteikumā sacensību dienā.

Sacensību norise

Sacensības notiek Sporta spēļu nolikumā noteiktajos sporta veidos (disciplīnās). Katra sporta veida noteikumus nosaka sacensību organizētājs, ievērojot attiecīgo sporta veidu klasiskos noteikumus. Sacensību organizators var noteikt īpašus noteikumus un izņēmumus katrā sporta veidā. Tiesneši pirms katras disciplīnas sākuma izskaidro dalībniekiem attiecīgās disciplīnas noteikumus. Sacensību laikā būs pieejams medpunkts.

         

SPORTA SVĒTKU PROGRAMMA

Komandu sporta veidi:

Hokejs– spēle notiks uz viena laukuma, komandā spēlē 3 +1 vārtsargs. Spēles ilgums atkarīgs no pieteikto komandu skaitu.

Ziemas stafete – dažādi, ar ziemas aktivitātēm saistīti uzdevumi komandām. Komandas sastāvā 4 cilvēki.

Individuālās disciplīnas:

Biatlons – slēpojums ar intervālu un divām stāvus šaušanām(pieci šāvieni katrā), par katru kļūdu viens soda aplis. Atsevišķi vērtē vīriešus,sievietes,15-18 gadi zēni,meitenes,10-14 gadi zēni,meitenes  

Distanču slēpošana – slēpojums ar intervālu, sprinta slēpojums vienlaikus bezsolī (atsevišķi vērtē vīriešus,sievietes,15 -18 gadi zēni,meitenes,10 -14 gadi zēni,meitenes). 200m slēpojums 

(9 gadi un jaunāki zēni,meitenes)

Slidošana ar šķēršļu joslu – uz laiku jāveic šķēršļu josla (atsevišķi vērtē vīriešus,sievietes,15 -18 gadi zēni,meitenes,10 -14 gadi zēni,meitenes)

Kamaniņu braukšana – 2 braucieni pa dabīgi lieto ledus trasi uz laiku(vīrieši,sievietes,14 – 18 gadi zēni, meitenes, jaunākiem par 14 gadiem tikai pieaugušo klātbūtnē )

Sniega vīru celšana un krāsošana nav vecuma ierobežojuma

Piku mēšana mērķī – bērniem līdz 10 gadiem,11 – 15 gadi,16 gadi un vecāki

Apbalvošana

Plkst.16.30 Straupes estrādē. Apbalvo 1.-3. vietu, katrā vecuma grupā, izņemot sniega vīru celšanu un krāsošanu, kur apbalvo visus dalībniekus.

Pieteikumi.    

Komandu un individuālos pieteikumus iesniedz sacensību dienā uz vietas. Pieteikumā obligāti jābūt dalībnieku parakstiem.

‹ Atpakaļ
Lapas izstrāde SIA Datnet IT