Straupes Labumi
Pievienots: 23.08.2015

Mīlestība, skani!

2015-08-22 12.22.08

Vasaras noslēgumā Straupes ev.lut. draudze organizēja pasākumu Pārgaujas novada ģimenēm un bērniem „Mīlestība, skani!”.  Pasākuma mērķis bija dalīties Dieva mīlestībā ar bērniem, viņu vecākiem, draugiem un kaimiņiem, dāvājot prieku un sadraudzības brīdi, iesākot jauno mācību gadu. 

Siltā un saulainā sestdienas pusdienlaikā bērni un viņu vecāki Straupes estrādē baudīja jautru un mūsu pusē neredzētu klaunu uzstāšanos. Jaukie viesi bija mērojuši tālu ceļu no Talsiem, lai interesantā un aizraujošā veidā dalītos ar klātesošajiem Dieva mīlestībā un caur dažādiem stāstiem un burvju trikiem iepazīstinātu bērnus ar Jēzu Kristu. Klaunu Mīlītes, Bonbondziņa un Taurenītes izspēlētās etīdes bija gan uzjautrinošas bērniem, gan piaugušajiem. Viņi ne tikai rādīja priekšnesumus, bet tajos iesaistīja arī pašus bērnus, vēlāk ikvienam dāvājot dažādus, no baloniem veidotus ziedus un dzīvniekus. Klaunu stāsti ne tikai smīdināja, bet arī iemācīja dalīties, pieņemt un mīlēt vienam otru, izpalīdzēt un nemērīt lietu un dāvanu vērtību naudas izteiksmē, kā arī protams, pastāstīja par Dievu un viņa darītajiem brīnumiem un lielo dāvanu – Jēzu Kristu. Pēc klaunu uzstāšanās ģimenes tika aicinātās kopīgai sadraudzībai- dziesmām un rotaļām kopā ar Straupes draudzes pārstāvjiem.

Straupes draudze aicina ikvienu bērnu uz Svētdienas skolas nodarbībām, kuras sāksies 13.septembrī plkst. 14:00 Straupes draudzes namā “Kraujās”. 

2015-08-22 12.22.17

2015-08-22 12.23.16

2015-08-22 12.27.19

2015-08-22 12.43.06

2015-08-22 12.54.17

2015-08-22 13.23.47

2015-08-22 13.27.08

2015-08-22 13.27.37

2015-08-22 14.03.25

‹ Atpakaļ
Lapas izstrāde SIA Datnet IT