Straupes Labumi

Straupes zirgu pasta stacija

DSCF1653

Straupes zirgu pasta stacija bija viena no lielākajām Vidzemes guberņas nozīmes stacijām. Tā atradās uz galvenās pasta maģistrāles. Vidzemes zirgu pasta sakaru sistēmu izveidoja 17.gs. Straupes zirgu pasta stacija bija viena no pirmajām, kur 18. -19.gs. mijā koka apbūvi nomainīja mūra ēkas.

Pasta stacijas ēkas un iekštelpas bija ļoti vienkāršas, to lielākais greznums bija baltu un melnu glazētu podiņu krāsnis.

1803.gadā, veidojot daļēji noslēgtu pagalmu, tika uzmūrēta dzīvojamā māja kalpiem, vēlāk būvēts arī zirgu stallis, klēts ar ratnīcu. Nedaudz tālāk no pārējām pasta stacijas ēkām atradās smēde. 19.gs. ēku kompleksu papildināja ar siena šķūni, ledus pagrabu, pirti un nelielu stalli slimajiem zirgiem.

Straupes zirgu pasta stacijas darbība sašaurinājās 19.gs. beigās, kad izbūvēja Rīgas – Pleskavas šoseju. Tā sāka kalpot pasažieru pārvadāšanai. Straupes zirgu pasta stacija beidz pastāvēt 1887.gadā.

20.gs. otrajā pusē staļļos bija kolhoza ferma, bet dzīvojamās ēkās dzīvojuši dažādi ļaudis, kas maz rūpējušies par ēku saglabāšanu. Lai gan ir bijušas dažādas ieceres ēkas atjaunot, līdz šim tas diemžēl nav izdevies. Pašlaik Straupes zirga pastu stacijas ēkas netiek izmantotas.

‹ Atpakaļ
Lapas izstrāde SIA Datnet IT