Straupes Labumi

Straupes mācītājmuiža

DSCF0870
"Kraujas", Straupes pag., Pārgaujas nov., LV-4152
Telefons: 22015579 , E-pasts: daiga.u@inbox.lv

Straupes mācītājmāja ir viena no vecākajām Latvijā. Jau 1637.gadā Mazstraupes teritorijā bija izraudzīta vieta pastorātam, turpat, kur tas atrodas joprojām.  1669.gadā uzcēla mācītājmāju, kūti, klēti un riju.

Visa mācītājmuižas apbūve aizgāja postā Ziemeļu kara laikā 1702. – 1720.gadā. Tikai 1727.gadā draudzes muižnieki uzcēla jaunu mācītājmāju.

Rets 18.gadsimta otrās puses mākslas piemineklis ir mācītājmuižas galveno ieejas durvju vērtnes ar virsdurvju logu. Kopš 1971.gada durvju vērtnes un dzelzs apkalumi ir valsts aizsardzībā.

DSCF0868

Pēc Otrā pasaules kara mācītājmāja nosaukta par “Kraujām”. Tajā līdz 1969.gadam dzīvojuši dažādi ļaudis. Pēc tam ēka nonāca Straupes skolas pārvaldījumā internāta vajadzībām. remonta laikā pilnīgi tika izmainīts telpu plānojums.

1992.gadā mācītājmāju atguva Straupes evaņģēliski luteriskā draudze, bet 1993.gadā pēc ugunsgrēka Straupes pamatskolā, ēkā tika ierīkotas septiņas klases telpas.

Šobrīd mācītājmuiža kalpo draudzes vajadzībām, tajā ir izveidoti trīs dzīvokļi un draudzes telpas, kurās notiek Svētdienas skola, sadraudzības pasākumi, dažādas mācības, un ziemas aukstajā periodā tiek noturēti arī Dievkalpojumi.

‹ Atpakaļ
Lapas izstrāde SIA Datnet IT