Straupes Labumi

“Saulrīti” – savdabīga komūna Lielstraupē

2014-05-23 07.13.21

2014-05-24 18.27.40 Lai izlasītu 1990.gada 21.augusta Cēsu rajona laikraksta “Druva” rakstu, klišķiniet uz bildes.

Kopš komūnas izveides pagājuši jau 24 gadi. Šo iestādi joprojām apdzīvo jaunieši vecumā no 13 -18 gadiem. Šobrīd pusaudžiem vairs nav jāiziet 10 dienu ilgs pārbaudes laiks kopā ar pedagogiem, lai kļūtu par šīs iestādes iemītniekiem, ir nepieciešams vecāku iesniegums, ģimenes ārsta izraksts par jaunieša vispārējo veselības stāvokli, kā arī narkologa atzinums. “Druvas” rakstā minēts, ka pedagogi domājuši par iestādes nosaukuma maiņu, jo tas neatbilstot iemītniekiem, tomēr, pēc 24 gadiem, iestādes nosaukums joprojām ir “Saulrīti”. Arī šobrīd ar bērniem strādā pedagogi ar dažādām izglītībām, jo ir svarīgi, ko tu šiem jauniešiem vari iedot un kā palīdzēt. Katram pedagogam ir zināšanas kādā specifiskā jomā, ar kurām viņi var dalīties tālāk, nodarbināt jauniešus, parādīt dažādas citas iespējas, kā veidot savu dzīvi. Tā laika “Druvā” rakstīts, ka šādus audzinātājus Aizjūras valstīs dēvē par sociālo darbinieku, Latvijā tad vēl šāda profesija neeksistēja, tomēr mūsdienās sociālais darbinieks ir gana izplatīta un jau pašsaprotama profesija šāda veida iestādēs un pašvaldībās. Tiesa gan par “kaut ko līdzīgu audzinātājam” sociālo darbinieku nenosauksi. Viņu darba vide ir nedaudz sarežģītāka un mūsdienās tiek prasīta arī atbilstoša izglītība. Runājot par audzinātājiem jāatzīst, ka visu šo gadu laikā nav mainījies fakts, ka “Saulrītos” trūkst pedagogu – vīriešu.

Lai gan šo gadu laikā komūna izgājusi cauri dažādām grūtībām – vēl nesen bija šaubas, vai tā vispār turpinās savu darbību – tomēr neilgu laiku atpakaļ rehabilitācijas centrs ieguvis finansējumu un sasparojies darbības turpināšanai. Gadu laikā mainījušies arī iestādes vadītāji un darbinieki. Šobrīd komūnu vada Sergejs Parfenkovs, vadītāja vietniece – Arta Bebre. Ar bērniem strādā psiholoģe Līga Bluķe. Speciālisu sarakstā ietilps arī ārsts psihiatrs – narkologs, psihoterapeits Edvīns Krastiņš un ārste narkoloģe Inga Veinberga. Ar bērniem ikdienā darbojas audzinātāji/ dežuranti Ilze Krivošonoka, Līva Strazdiņa, Marta Martinsone, Niluta Bahmane, Reinis Martinsons, kā arī audzinātājs, sporta aktivitāšu organizators Oskars Urbāns un virtuves darba grupas audzinātājas Ināra Kreitūze un Marita Parkova. Rehabilitācijas kolektīvs ‘Saulrīti” šobrīd  piedāvā darbu:
psihologam (psiholoģei), sociālajam pedagogam (sociālai darbiniecei) un sociālajam darbiniekam (sociālai darbiniecei), kā arī audzinātājam (audzinātājai).

Šogad lielajā talkā komūnas darbinieki, iemītnieki, Veselības ministrijas pārstāvji un DK “Idumeja” dalībnieki sakopa teritoriju ap “Saulrītu” ēku, un jāatzīst, ka vieta tiešām skaista – mežu un ezeru ielenkumā. Darbs vēl ir – jāsaved kārtībā arī komūnas telpas, ir doma izveidot dažādus sporta laukumus, lai jauniešiem būtu papildus spars darboties. Jau šobrīd pedagogi ar pusaudžiem dodas dažādos izbraukumos un pārgājienos. Pie viņiem ciemojas arī sadarbības partneri no Norvēģijas.

2014-04-26 10.58.272014-04-26 12.36.55

Pirms 24 gadiem pedagogi ticēja, ka viss izdosies, arī šobrīd nedrīkst nolaist rokas – viss taču izdosies!

‹ Atpakaļ
Lapas izstrāde SIA Datnet IT