Straupes Labumi
Pievienots: 8.01.2016

Iedves prieku!

1452191224529

Aizvadītā gada novembrī, ieskandinot pirmo Adventi, jau trešo gadu biedrība “Straupes jaunieši” aicināja novada iedzīvotājus uz labdarības koncertu “Iedves prieku!”. Koncerta ieeja bija pret ziedojumiem, kuri tālāk, sadarbojoties ar Pārgaujas novada sociālo dienestu, tika novirzīti dažādām novada ģimenēm saimniecībā nepieciešamām lietām. Koncertā ar dažādām dejām uzstājās Stalbes vidusskolas dejotāji un DK “Idumeja”, kā arī deju studija “Alegria” no Valmieras, ar dziesmām un instrumentāli muzikāliem priekšnesumiem piedalījās pašmāju mākslinieki Ginters un Gintars, Kristers Briedis, Pauls Skujiņš un viņu draugi, dziedāja arī jaunieši no rehabilitācijas kolektīva “Saulrīti”, kā arī uzstājās Zane Janelsiņa kopā ar savu mammu Maritu, bet koncerta ievadā publiku iesildīja un humora devu koncertam piešķīra Cēsu improvizācijas teātris, kura vadītāji ir mūsu novadnieki Pēteris Kalniņš un Artis Tālbergs. Koncertu vadīja Mārtiņš Martinsons un Zane Janelsiņa, kuri izspēlēja stāstu par dažādu vaļasprieku meklēšanu.

Šogad pirmo reizi biedrība sadarbojās arī ar Latvijas Sarkanā krusta Cēsu kantora Straupes nodaļu, kopīgi izveidojot ideju par fotoizstādes veidošanu, kurā tika attēloti Pārgaujas novada aktīvākie, radošākie un nesavtīgākie novadnieki, kuri ar savu darbu un ārpusdarba aktivitātēm iedveš prieku un rāda piemēru citiem novada iedzīvotājiem. Kopīgā biedrības sapulcē tika izskatīti novada iedzīvotāju iesniegtie priekšlikumi un nobalsots par sešiem novada cilvēkiem un organizācijām – Rudīti Vasili, kura, kopīgi ar domubiedriem izlolojusi Straupes lauku labumu tirdziņa ideju, aktīvi darbojas dažādās biedrībās, tūrisma jomā, kā arī iesaistījusies dažādu projektu realizēšanā, pasākumu organizēšanā, ir viena no novada domes deputātēm un vēl ārpus darba un citām aktivitātēm paspēj uzdziedāt Straupes korī;   Aiju Alksni, kura mūsu novadā rīko dažādus sporta pasākumus, aktīvi iesaistās un dod padomus arī citiem organizatoriem, ja tas nepieciešams, un ar savu smaidu un aktiermeistarību priecē mūs amatierteātrī „Sapņojums”;  Grietu Grosbergu,kura Pārgaujas vārdu iznesusi ārpus novada robežām, rīkojot pasākumu „Stalbes pavasaris”, aktīvi piedalās dažādās aktivitātēs, pašdarbības kolektīvos un biedrībās;  Ilzi Krivošonoku, un “Rozbeķēniem”, kuri uztur aktīvu Rozulas kultūras dzīvi, rīko dažādus pasākumus un aktivitātes, realizē projektus un iesaistās pašdarbībā;  Juri Leimani, kurš realizējis vairākus projektus tūrisma jomā, atbalsta jauniešus, pensionārus un pats aktīvi darbojas Raiskuma ezera un apkārtnes labiekārtošanā;  un biedrību”Vari un dari”,par dažādu pasākumu, aktivitāšu organizēšanu kā arī vairāku projektu īstenošanu.

Koncerta laikā tika saziedoti 225 eiro, par kuriem tika iegādātas dažādas saimniecībā nepieciešamas lietas trīs novada ģimenēm ar bērniem Stalbes pagastā un elektriskais sildītājs kādam Straupes pagasta iedzīvotājam. Dāvanu sarakstā bija gan gultas veļa, gan rakstāmpiederumi un burtnīcas, virtuves piederumi un higiēnas preces. Ģimenes par biedrības pārstāvju apciemojumu bija pārsteigtas un iepriecinātas, atzina, ka par labdarības pasākumu bija dzirdējušas, bet negaidīja, ka apciemos tieši viņus.

Biedrība “Straupes jaunieši” saka paldies ikvienam, kuri atbalstīja un palīdzēja koncerta tapšanā, īpašs paldies koncerta dalībniekiem un skatītājiem, kā arī paldies Pārgaujas novada pašvaldībai, Latvijas sarkanā krusta Straupes nodaļai un vadītājai Elitai Martinsonei, fotogrāfei Nilutai Bahmanei, Pārgaujas novada kultūras darba vadītājai Solveigai Ruskai, paldies biedrības “Straupes dzirkstelītes” vadītājai Antrai Mārtiņjēkabai, par pasākuma apskaņošanu paldies Raivim Čačam un Guntim Pužulim, paldies arī z/s “Eicēni” un IK “Aijas kūkas’.

‹ Atpakaļ
Lapas izstrāde SIA Datnet IT