Straupes Labumi
Pievienots: 28.10.2015

Ar skatu tālumā

dsc_05831

23.oktobrī Straupes tautas namā viesojās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības deju ansamblis “Pērle” ar koncertprogrammu “Ar skatu tālumā”. Kā pastāstīja ansambļa mākslinieciskais vadītājs Raimonds Dzintars koncertprogramma tika gatavota tieši Straupei un sevī ietvēra dejas no divām citām šīs sezonas koncertprogrammām – “Pie Daugavas”, kura būs skatāma 18.novembrī Līvānos, un “”Mīlēt, dejot, atkārtot”, kas ir deju ansambļa “Pērle” dejotāja, tagad jau Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas horeogrāfijas katedras absolventa, Edgara Siliņa diplomdarbs. Šajā daļā visi priekšnesumi ir DA”Pērles” orģināldejas.

DA “Pērle” Straupē aizvadīja visu nedēļas nogali, kuras laikā norisinājās ansambļa dalībnieku nometne, ar kuras palīdzību dejotāji tika gatavoti koncertprogrammai Līvānos,kurā visas dejas tiks izpildītas mūziķu grupas un Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas jauniešu kora “Aura” diriģenta Edgara VĪtola vadībā un solistu pavadībā. Kā atzina ansambļa vadītājs, šajās divās nometnes dienās vislielākā uzmanība tika pievērsta tieši dejotāju fiziskajai sagatavotībai. Viņš arī pastāstīja, ka līdz šim ansablim nometnes esot bijušas reizi gadā -  janvārī, kad dejotāji pastiprināti gatavojās jaunrades deju repertuāru jaunrades konkursam-, bet ar šo gadu tiek plānots organizēt trīs nometnes, no kurām pirmā vairāk veltīta fiziskajai sagatavotībai, jo viņi uzskata, ka nav iespējams kvalitatīvi nodejot deju, ja nav laba vispārējā fiziskā sagatavotība, otra janvārī, kad ansamblis gatavos jaunrades dejas un uzstādīs obligāto repertuāru, bet  trešā būs īsi pirms skatēm.

Straupi deju ansamblis “Pērle” nometnes rīkošnai izvēlējies, jo tā esot skaistā vietā, iespējams nodrošināt dalībniekiem ēdināšanu, kā arī Straupes tautas nama iespējas ļauj nodrošināt visas ar nometni saistītās aktivitātes.

‹ Atpakaļ
Lapas izstrāde SIA Datnet IT